Пощенски кутии

Пощенски кутии с два броя ключове.

Пощенските кутии могат да се изработват отделно, по индивидуални проекти.

Пощенските кутии могат а бъдат на отделни модули.